Technologie čištění

Využíváme technologii termodynamického čistění, kdy za pomocí nízkofrekvenčních rázů a konkrétní teploty dosažené v keramickém jádru filtru dojde k odstranění usazenin, jakými jsou saze, popílek či zbytky oleje.

Celý proces je plně automatizovaný a v průběhu čištění je personálem monitorována teplota po obou stranách filtru. Tyto hodnoty je nutné sledovat, aby nemohlo dojít k přehřátí a následnému poškození filtru.

Dále je nutné sledovat protitlak ve filtru, který po dokončení procesu musí vykazovat stejnou hodnotu jako nový filtr. Všechny hodnoty v průběhu čištění jsou zaznamenávány a jsou tak zpětně dohledatelné.

Šetrně

Ekologicky

Účinně